Kindercoaching

Kennismakingsgesprek

In maximaal 'n half uur vertel ik kort wie ik ben en wat ik doe. Je hebt de mogelijkheid om de coachruimte te zien en samen met je kind te kijken of het gevoel goed is. Zo ja, dan plannen we een intakegesprek.

Intakegesprek

Het gesprek duurt één uur. Tijdens dit gesprek maken we écht kennis met elkaar. Je legt de hulpvraag aan me voor en geeft aan wat je verwachtingen zijn. Voelt het goed? Dan kunnen we aan de slag. Voorafgaand aan het intakegesprek vul je een intakeformulier in.

Het intakegesprek is bij voorkeur alléén met ouders.

Coachsessie

Het coachtraject bestaat uit ongeveer 4 tot 6 sessies. Iedere sessie duurt één uur. Gemiddeld spreken we één keer per twee weken af.

De coachsessies zijn bij voorkeur alléén met het kind.

Tussen-/ Eindevaluatie

Na 4 tot 6 sessies plannen we een evaluatiegesprek. Dit gesprek is bij voorkeur alléén met ouders. Tijdens dit gesprek bespreken we hoe het gaat, of er verschil zichtbaar is en of er nog behoefte is aan meer sessies.

Indien meer sessies wenselijk zijn, spreken we samen een X aantal sessies af. Na die sessies plannen we weer een evaluatiegesprek.

Indien er geen vraag meer is, dan sluiten we het traject af. Aangezien het gesprek alléén met ouders is, volgt er hierna nog één sessie met het kind om af te sluiten en zijn/haar harde werk met elkaar te vieren.

Copyright © 2021 Kindercoachpraktijk in je Kracht!
PrivacyreglementAlgemene Voorwaarden en Klachtenreglement.